Flexibel in Payrolling
Minder lasten Offerte aanvragen
Flexibel in Payrolling
Minder lasten Offerte aanvragen
Flexibel in Payrolling
Minder lasten Offerte aanvragen
Flexibel in Payrolling
Minder lasten Offerte aanvragen

Advies

Wij nemen contact met u op om:

 • U te informeren over Payrolling
 • Uw behoefte te inventariseren
 • Eventuele branchespecifieke verplichtingen te inventariseren
 • U te adviseren over Payrolling

Offerte

Nadat wij alle belangrijke zaken met u hebben doorgenomen, zullen wij een offerte op maat maken. Deze offerte is geheel vrijblijvend en er zitten geen verplichtingen aan.

De voor u op maat gemaakte offerte sturen wij u per mail of indien gewenst per post toe. U heeft nu de tijd om de offerte in alle rust goed door te nemen.

Samenwerking

Wij vinden het belangrijk om in een persoonlijk gesprek de offerte met u door te nemen. Wij willen u graag volledig op de hoogte brengen van alle zaken die voor u belangrijk zijn als u besluit te gaan Payrollen.

Alle vragen en opmerkingen worden met elkaar doorgesproken. Tijdens dit gesprek geven wij u advies over alle zaken die voor u of uw medewerker belangrijk zijn bij een overstap naar Payrolling.

Als u besluit gebruik te willen maken van onze diensten, dan gaan wij als volgt te werk:

Inschrijving

 • Formulier bedrijfsgegevens invullen (eenmalig)
 • Inschrijfformulier medewerker invullen
 • Het ingevulde inschrijfformulier + kopie geldig ID-bewijs doorsturen
 • FlexVisie stuurt het arbeidscontract op
 • FlexVisie informeert de medewerker

De gewerkte uren van uw medewerker kunt u op verschillende manieren doorgeven

 • Digitaal via de portal
 • Urenbon van FlexVisie
 • Of met uw eigen urenstaat

Uw partner in payroll

Flexvisie kan u als ondernemer ontlasten in uw personeels- en salarisadministratie. Onze medewerkers hebben hun strepen verdiend in de uitzend- en / of payrollbranche en hebben de specialistische kennis in huis die nodig is in de steeds complex wordende wereld van werkgeverschap.

Betrouwbare payrollspecialist met kennis van uw branche

Payroll Horeca

Lees meer

Payroll Beveiliging

Lees meer

Payroll Techniek

Lees meer

Payroll Bouw

Lees meer

Payroll Logistiek

Lees meer

Kennisdelen is vermenigvuldigen, altijd up to date met onze kennisbank en actualiteiten

Visitekaartje
Jaap Meijer
Jaap Meijer

Goed nieuws: FlexVisie biedt als lid van de NBBU CAO de meest flexibele oplossingen aan op het gebied van Payrolling. Zojuist is er een schrijven van de NBBU geweest waaruit blijkt dat wij als NBBU-lid tot 1 juli 2016 gebruik kunnen maken van 130 weken uitzendbeding.    Positieve uitkomst na gesprekken SZW In eerdere berichten kwam naar voren dat de medewerkers die op 01 juli 2016 onder de NBBU CAO vallen met terugwerkende kracht alsnog rekening moeten houden met het arbeidsverleden van de uitzendkracht na 78 gewerkte weken. De NBBU heeft naar aanleiding van de gevolgen van het overgangsrecht gesprekken gevoerd met SZW over de ongewenste effecten die dit met zich meebrengt voor NBBU-leden. Immers, de gevolgen waren dusdanig verstrekkend dat er van overgangsrecht eigenlijk geen sprake meer zou zijn. Wij hadden eigenlijk al vanaf nu rekening moeten houden met de 78 weken in plaats van nog ten volle gebruik te kunnen maken van 130 weken.  Het contact met SZW heeft positieve gevolgen gehad. SZW heeft aangegeven dat het de bedoeling is het overgangsrecht als volgt in te richten: per 1 juli 2016 kan met een ‘schone lei’ verder worden doorgeteld in de fasensystematiek.   Wat betekent dit nu? FlexVisie hoeft op 1 juli 2016 géén rekening te houden met het arbeidsverleden van de uitzendkracht na 78 gewerkte weken en kunnen dus tot 1 juli 2016 ten volle gebruik maken van 130 weken flexibiliteit.  Wij zijn, en hopelijk u ook, uiteindelijk zeer verheugd over deze positieve ontwikkeling.

FlexVisie is als NBBU-lid tot 01 juli 2016 130 weken flexibel!

Minister Asscher (SZW) schaft het minimumjeugdloon af voor jongeren tussen 21 en 23 jaar. Ook wordt de minimumjeugdloonstaffel voor jongeren van 18, 19 en 20 jaar aangepast.Dat heeft Asscher gisteren in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Volgens Asscher sluit het loon van een volwassene voor 21-jarigen beter aan bij de leeftijd waarop jongeren gediplomeerd de arbeidsmarkt betreden. Ook zou dit beter passen bij wat internationaal gangbaar is. Stapsgewijs verlagenHet kabinet wil de leeftijd waarop het wettelijk minimumloon voor volwassenen ingaat stapsgewijs verlagen. De afschaffing gebeurt in twee stappen: volgend jaar en in 2019. In de eerste stap wordt de leeftijd verlaagd naar 22 jaar. De leeftijd zal vervolgens verlaagd worden naar 21 jaar. Minimumjeugdloonstaffel aanpassenHet kabinet wil daarnaast de minimumjeugdloonstaffel aanpassen. Het loon van jongeren van 18, 19 en 20 zal meestijgen om het risico te beperken dat de verschillen in loonkosten bij verschillende leeftijden een rol gaan spelen bij werkgevers bij het aannemen van personeel. Compensatieregeling werkgeversDe Tweede Kamer, waaronder regeringspartij PvdA, pleitte al langer voor een verhoging van jeugdlonen. Om te voorkomen dat bedrijven jongeren te duur gaan vinden, komt er voor werkgevers een compensatieregeling (subsidieregeling lage-inkomensvoordeel (Liv)). Door die vergoeding kan ook coalitiepartner VVD zich vinden in de verhoging. De VVD spreekt over een 'evenwichtige' regeling. De liberalen vreesden onder meer dat de jeugdwerkloosheid zou stijgen. CPB: 15.000 minder banenDetailhandel Nederland vindt de aangekondigde wijzigingen onacceptabel, tenzij de kostenstijgingen voor winkeliers die ermee gepaard gaan volledig worden gecompenseerd. 'Jongeren worden anders relatief duur, wat leidt tot een flink verlies aan banen', aldus de brancheorganisatie. Het Centraal Planbureau had eerder uitgerekend dat ongeveer 15.000 21- en 22-jarigen zonder werk komen te zitten bij afschaffing van het minimumjeugdloon. Dat betekent dat de werkgelegenheid in die groep met ongeveer 5 procent daalt. Als blijkt dat dit 'aanzienlijke negatieve effecten op de werkgelegenheid heeft' dan zal het kabinet kijken of er 'aanvullende (sectorale) maatregelen nodig zijn', zo heeft Asscher laten weten. Bron: rijksoverheid/ANP/Salarisnet

Asscher schrapt minimumjeugdloon vanaf 21

Werkgevers mogen seizoenswerkers na drie maanden weer een nieuw contract geven. Als dat ten minste is vastgelegd in een cao.Minister Asscher (SZW) heeft gisteren toegezegd dit knelpunt voor seizoenswerk, bijvoorbeeld in de land- en tuinbouw en in de recreatiesector, aan te zullen pakken. Wet Werk en ZekerheidBedrijven met veel seizoenswerkers en uitzendbedrijven trokken begin vorig jaar aan de bel omdat zij volgens de Wet Werk en Zekerheid die per 1 juli 2015 is ingegaan, rekening moesten gaan houden met zes maanden als onderbrekingstermijn. Dat vormt voor veel land- en tuinbouw- en recreatiebedrijven een praktisch probleem omdat het seizoen vaak 9 maanden duurt. Daarop hebben LTO Nederland, CNV en FNV eerder al voorgesteld om de zes maanden die tussen twee tijdelijke contracten moet zitten, te laten vervallen. Ook Lodewijk de Waal, oud-voorman van de FNV, was bezig om een oplossing voor seizoenswerkers te vinden. Bron: ANP/Volkskrant

Onderbrekingstermijn seizoenswerkers naar drie maanden

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft in een schriftelijk antwoord op Kamervragen aan dat er geen maatregelen nodig zijn tegen ontwijking van de transitievergoeding. Wel geeft hij aan dat – wanneer een bedrijf een medewerker alleen in dienst houdt wegens het niet willen betalen van de vergoeding – dat onfatsoenlijk werkgeverschap is.   Asscher geeft toe dat er bedrijven zijn die gebruik maken van ontwijking van de transitievergoeding. Nu geldt de regeling: wanneer een medewerker in dienst langdurig ziek is, er een transitievergoeding moet worden meegegeven wanneer deze medewerker het uiteindelijke ontslag krijgt. Asscher merkt wel op dat er wekelijks toch nog voor gemiddeld 46 werknemers bij het UWV toestemming voor ontslag wordt aangevraagd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Asscher geeft hiermee aan dat er niet veelvuldig van de ontwijking van de vergoeding gebruik wordt gemaakt. In 2014 lag dit aantal wekelijks nog op 84, dus er is een zichtbare daling. Volgens Asscher ligt het 'in dienst houden van een langdurig zieke medewerker' niet alleen aan het feit dat werkgevers deze vergoeding willen ontduiken. Het kan ook zijn dat de werkgever op korte termijn verbetering van de conditie van de medewerker verwacht, of dat er op korte termijn ander passend werk voor de medewerker beschikbaar is. Bron: rijksoverheid.nl

Geen maatregelen tegen ontwijking transitievergoeding

Ik wil meer weten over

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
E-mail adres
Telefoon
Opmerking/vraag

Offerte aanvragen

Basisgegevens

Bedrijfsnaam
Postcode
Telefoon
Plaats
E-mail adres

Bedrijfsgegevens

Is uw bedrijf aangesloten bij een CAO
Onder welke CAO vallen uw medewerker(s)
Aantal bestaande medewerker(s)
Aantal nieuwe medewerker(s)
Aantal medewerkers op basis van oproep
 

De voordelen van Payrolling

Payrolling wordt steeds populairder en dat vinden wij bij Flexvisie ook begrijpelijk. Payrollen biedt ondernemers immers een aantal grote voordelen, namelijk:

 • Het ontzorgt u in uw administratieve lasten;
 • Bespaart op kosten;
 • Vermindert uw werkgeversrisico’s;
 • Extra flexibiliteit tot maximaal 5,5 jaar op uw personeelsbestand.

 

Payrollen; weinig risico en minder administratie

Wanneer u gebruik maakt van payrolling huurt u feitelijk exclusief uw eigen personeel in, maar FlexVisie heeft het juridisch werkgeverschap van u overgenomen. Dit betekent dat wij veel van uw administratieve en arbeidsrechtelijke handelingen op ons nemen. Denk hierbij aan:

Salarisbetalingen, pensioenpremies, alle werkgeverslasten en -verzekeringen, het afhandelen van ziek- en herstelmeldingen en eventuele juridische begeleiding bij ontslagprocedures.

Inzicht in uw personeelskosten met payroll

Door te payrollen weet u vooraf altijd wat uw personele kosten zullen zijn, zodat u daar in uw begroting rekening mee kunt houden. Ook wordt uw financiële administratie beperkter en veel inzichtelijker, zodat u direct een aanzienlijke kostenbesparing kunt realiseren.

FlexVisie is NEN-4400-1, SNA (Stichting Normering Arbeid) en VCU gecertificeerd en staat hiermee garant voor kwaliteit, accuratesse, specialisme en tevredenheid van onze gewaardeerde relaties.