Werkwet door Eerste Kamer: na twee jaar vast contract

Werkwet door Eerste Kamer: na twee jaar vast contract

Het is een omstreden wet, maar een ruime meerderheid heeft de wet Werk en Zekerheid van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in de Eerste Kamer aangenomen. De coalitie van VVD en PvdA en de oppositiepartijen D66, CDA, SGP, GroenLinks en de CU stemden in. Volgens Lodewijk Asscher hebben 'mensen met een tijdelijk contract vanaf januari 2015 nu meer rechten. Zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding, en de WW richt zich meer op het snel vinden van werk'. Asscher is verheugd met de steun voor zijn wet: "Ik ben blij met het brede draagvlak voor deze belangrijke wet. Eerst bij werkgevers en werknemers en nu bij de Tweede en Eerste Kamer. Een jaar na het afsluiten van het sociaal akkoord is de Wet Werk en Zekerheid een feit. We mogen geen tweedeling accepteren, daarom krijgen mensen met tijdelijke contracten meer recht op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en worden de ontslagvergoedingen eerlijker verdeeld."

Vast na twee jaar
Werknemers met een tijdelijk contract krijgen vanaf 1 juli 2015 niet na drie jaar, zoals nu, maar al na twee jaar aanspraak op een vast contract. Volgens de minister is dat 'om te voorkomen dat werknemers te lang en tegen hun zin op opeenvolgende tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever werken'. De tussenpoos waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, wordt verlengd van drie naar zes maanden.

Vergoeding bij ontslag
Volgens criticasters als beurscommentator Mathijs Bouman betekent de wet juist dat tijdelijke werknemers niet pas na 3 contracten, maar nu al na 2 contracten worden ontslagen. Lees hier zijn analyse over "de domste wet van dit kabinet". Er komt vanaf 1 juli 2015 ook één vaste route bij het einde van arbeidscontracten. Ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gaat altijd via het UWV en ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter. Procedures zullen minder tijd en daarmee geld kosten, aldus Asscher. Bovendien krijgen alle werknemers vanaf 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding, als zij ten minste twee jaar in dienst zijn geweest. Die vergoeding kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor scholing om over te stappen naar een andere baan of een ander beroep. Voor kleine bedrijven komt een overgangstermijn, zij mogen tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als zij personeel gedwongen moeten ontslaan vanwege een slechte financiële situatie. De vergoeding wordt maximaal 75.000 euro, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan 75.000 euro per jaar.

Verkorte duur WW
De maximale duur van door de overheid betaalde WW wordt van 1 januari 2016 tot 2019 stapje voor stapje teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen in de cao afspraken maken om de WW-uitkeringen na 24 maanden – tot 38 maanden – aan te vullen. Minister Asscher heeft met de werkgevers en vakbonden afgesproken dat werknemers die hun baan verliezen zo snel mogelijk van werk naar werk worden begeleid om zo kort mogelijk werkloos te hoeven zijn. Van mensen die langer dan een half jaar in de WW zitten, wordt verwacht dat ze al het beschikbare werk aanvaarden. Als mensen dan minder loon krijgen dan de WW-uitkering bedraagt, wordt dat bedrag aangevuld vanuit de WW, zodat werken vanuit de WW altijd loont.

Ik wil meer weten over

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
E-mail adres
Telefoon
Opmerking/vraag

Offerte aanvragen

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
E-mail adres
Telefoon
Opmerking/vraag

FlexVisie is NEN-4400-1, SNA (Stichting Normering Arbeid) en VCU gecertificeerd en staat hiermee garant voor kwaliteit, accuratesse, specialisme en tevredenheid van onze gewaardeerde relaties.