Vast contract voor payrollers DUO

Vast contract voor payrollers DUO

Vast contract voor payrollers DUO 

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) neemt flexwerkers die soms al vele jaren via een payrollbedrijf bij de instantie werken nu alsnog in vaste dienst.

Eerder bleek dat DUO 55 payrollers de wacht had aangezegd. Daarmee ging DUO in tegen het kabinetsbeleid. Later bleek minister Bussemaker van Onderwijs haar collega Asscher van Sociale Zaken alsnog te hebben beloofd dat zij toch een vaste baan zullen krijgen, en dat gaat nu gebeuren.

Flexwerkers weggestuurd

​Per 1 juli veranderen de ontslagregels, die flexwerkers meer duidelijkheid en zekerheid zouden moeten bieden. In de aanloop naar de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) valt het op dat werkgevers op grote schaal hun flexwerkers naar huis sturen. Wanneer het kabinet met de WWZ meer banen met zekerheid wil scheppen, dan zal de overheid daarin als werkgever initiatief moeten tonen. De FNV gaat er van uit dat andere overheidsinstanties het voorbeeld van DUO zullen volgen. 'Het in vaste dienst nemen van payrollers en uitzendkrachten door de overheid is de enige juiste manier hoe de overheid zelf met zijn werknemers om moet gaan', meent de bond.

Ik wil meer weten over

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
E-mail adres
Telefoon
Opmerking/vraag

Offerte aanvragen

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
E-mail adres
Telefoon
Opmerking/vraag

FlexVisie is NEN-4400-1, SNA (Stichting Normering Arbeid) en VCU gecertificeerd en staat hiermee garant voor kwaliteit, accuratesse, specialisme en tevredenheid van onze gewaardeerde relaties.