Wijziging Wet Minimumloon

Wijziging Wet Minimumloon

Per 1 juli 2017 wijzigt het minimumjeugdloon. Om meer te gaan aansluiten bij veranderende maatschappelijke opvattingen en om beter aan te sluiten bij wat internationaal gangbaar is, zal de leeftijd waarop een werknemer recht heeft op het volledige wettelijk minimumloon geleidelijk wijzigen van 23 naar 21 jaar. Dit zal in enkele stappen gaan. De eerste stap wordt op 1 juli 2017 gezet.

 


De eerste stap

Per 1 juli 2017 gaat de leeftijd omlaag van 23 jaar naar 22 jaar. Een werknemer van 22 jaar heeft dus vanaf 1 juli 2017 recht op het volledige wettelijk minimumloon. Ook het minimumloon voor jongeren van 18 tot 21 jaar gaat dan omhoog. Voor jongeren onder de 18 jaar blijft het huidige minimumloon gelden.

 

Vervolgstappen


Naar verwachting zal in 2019 de leeftijd omlaag van 22 naar 21 jaar. Meer hierover is te lezen op de website van de rijksoverheid. De hoogte van de minimum jeugdlonen worden binnenkort bekend gemaakt. 

Ik wil meer weten over

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
E-mail adres
Telefoon
Opmerking/vraag

Offerte aanvragen

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
E-mail adres
Telefoon
Opmerking/vraag

FlexVisie is NEN-4400-1, SNA (Stichting Normering Arbeid) en VCU gecertificeerd en staat hiermee garant voor kwaliteit, accuratesse, specialisme en tevredenheid van onze gewaardeerde relaties.