Vakantiekrachten inzetten; hoe zit dat precies?

Vakantiekrachten inzetten; hoe zit dat precies?

Het inzetten van vakantiekrachten kan uitkomst bieden tijdens de vakantieperiode bij een tekort aan mankracht op de werkvloer. Tijdens de schoolvakanties mogen werkgevers medewerkers verlonen als vakantiewerkers. Een verschil met reguliere medewerkers is dat vakantiewerkers geen recht hebben op doorbetaling van feestdagen, er gelden minder verlofdagen voor hen en zij bouwen geen pensioen op. Hierdoor zijn de kosten lager en ook onze omrekenfactor. Het kan dus een voordelige oplossing zijn het tekort aan personeel op te vangen met vakantiekrachten!

 

Definitie vakantiekracht

De definitie van een vakantiekracht is opgenomen in de cao. In ons geval wordt de NBBU-cao aangehouden. Die zegt het volgende: "Onder vakantiewerkers in de zin van deze cao wordt verstaan, scholieren, studenten en andere studerenden, die in de periode(n) van vakantie(s) van onderwijsinstellingen tijdelijke werkzaamheden verrichten." Dit geldt volgens de NBBU-cao voor elke officiële schoolvakantie.

 

Rechten vakantiekracht

Een aantal van de rechten van een vakantiekracht wijkt af van die van een reguliere werknemer of payrollkracht. Vakantiewerkers hebben op jaarbasis maar 20 vakantiedagen, waar andere werknemers recht hebben op 24 vakantiedagen. Verder worden er geen feestdagen uitbetaald voor vakantiewerkers en er wordt geen pensioen opgebouwd. Ook hebben zij niet de mogelijkheid kort verzuim of buitengewoon verlof op te nemen. Al deze elementen maken dat de omrekenfactor voor een vakantiekracht lager ligt dan voor een reguliere payrollkracht.

Vakantiewerkers hebben wel recht op het minimumloon en vakantiegeld, net als alle andere medewerkers. Voor de NBBU-cao geldt dat het vakantiegeld ook direct met het loon mag worden uitbetaald.

 

Studenten- en scholierenregeling

Wanneer studenten en scholieren een aparte loonbelastingverklaring ondertekenen, hebben zij recht op de Studenten- en Scholierenregeling. Deze regeling zorgt ervoor dat zij netto meer overhouden van hun salaris. Dit formulier is te vinden op de website van de Belastingdienst.

 

Regels omtrent studiefinanciering

Wanneer de vakantiekracht studiefinanciering ontvangt, mag hij of zij naast de studiefinanciering in 2017 maximaal € 14.215,75 bijverdienen. Het gaat hier enkel om MBO’ers of HBO’ers die nog onder het oude stelsel vallen. Een HBO-student die onder het nieuwe stelsel valt, mag onbeperkt bijverdienen. Als de vakantiewerker meer verdient dan toegestaan, moet hij of zij er zelf voor zorgen dat de studiefinanciering en het studentenreisproduct stop worden gezet.

Voor meer informatie over het verlonen en aannemen van vakantiekrachten kunt u natuurlijk contact met ons opnemen via het contactformulier hieronder, bellen met 053-2068350 of direct mailen naar info@flexvisie.nl.

Ik wil meer weten over

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
E-mail adres
Telefoon
Opmerking/vraag

Offerte aanvragen

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
E-mail adres
Telefoon
Opmerking/vraag

FlexVisie is NEN-4400-1, SNA (Stichting Normering Arbeid) en VCU gecertificeerd en staat hiermee garant voor kwaliteit, accuratesse, specialisme en tevredenheid van onze gewaardeerde relaties.