Nieuw contract; lager uurloon

Nieuw contract; lager uurloon

Vanuit een prospect uit de markt heb ik de volgende vraag gekregen:
Mag je bij een voortzetting van een tijdelijk contract een lager uurloon aanbieden aan de medewerker?

In dit artikel geef ik antwoord op de vraag of je een tijdelijk contract tegen slechtere arbeidsvoorwaarden kan verlengen en zo ja: waarop je moet letten.

Tijdelijk contract voortzetten

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt automatisch af. Natuurlijk moet de werkgever zich aan de aanzegtermijn houden omdat hij anders maximaal een maand loon moet doorbetalen, maar de overeenkomst zelf loopt automatisch af.

Het verlengen van een arbeidsovereenkomst is niets meer of minder dan het aanbieden van een nieuwe arbeidsovereenkomst na het beëindigen van de oude arbeidsovereenkomst. Daar kunnen nieuwe onderhandelingen aan vooraf gaan en het kan bijvoorbeeld een salarisverhoging met zich meebrengen.

Anderzijds kan in een nieuwe overeenkomst ook een salarisverlaging worden opgenomen of kunnen andere arbeidsvoorwaarden worden gewijzigd. De werkgever is niet verplicht om de werknemer eenzelfde arbeidsovereenkomst aan te bieden.

Wanneer geen verslechtering van arbeidsvoorwaarden?

Natuurlijk moet met het verslechteren van arbeidsvoorwaarden rekening gehouden worden met de wet. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om een salaris onder het minimumloon af te spreken, of om af te spreken dat alle ziektedagen voor rekening van de werknemer komen.

Ook cao-bepalingen kunnen roet in het eten gooien. Immers: de meeste cao's hebben de vorm van een zogenaamde 'minimum-cao', waardoor afwijken weliswaar mogelijk is, maar enkel in de positieve zin. Een nieuwe arbeidsovereenkomst kan geen slechtere voorwaarden hebben dan de oude overeenkomst indien die oude overeenkomst al op het cao-minimum zat.

Conclusie

De werkgever beslist over het aanpassen van arbeidsvoorwaarden in tijdelijke contracten en de verlenging ervan.

Het verlagen van het loon is in de praktijk dus mogelijk. Echter dien je je als werkgever af te vragen of dit getuigt van 'goed werkgeverschap' en of dit verantwoord is naar je werknemer toe. Het doel van een gezonde arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer is in mijn optiek om een goede samenwerking aan te gaan waarbij je samen naar de toekomst blijft kijken. 

Ik heb de prospect dan ook afgeraden om het uurloon te verlagen bij verlening van het contract.

Ik wil meer weten over

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
E-mail adres
Telefoon
Opmerking/vraag

Offerte aanvragen

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
E-mail adres
Telefoon
Opmerking/vraag

FlexVisie is NEN-4400-1, SNA (Stichting Normering Arbeid) en VCU gecertificeerd en staat hiermee garant voor kwaliteit, accuratesse, specialisme en tevredenheid van onze gewaardeerde relaties.