Loonheffing: Wat houdt het eigenlijk in?

Loonheffing: Wat houdt het eigenlijk in?

Iedereen die in Nederland werkt is verplicht om loonheffing te betalen. Maar wat is dit nou eigenlijk en waarom betalen wij loonheffing?

Loonheffing is een naam voor belastingen en premies die worden ingehouden op het brutoloon. Na inhouding van deze loonheffing (en eventuele andere heffingen zoals een pensioenbijdrage) blijft er een restant over. Dit restant is het netto loon dat wordt uitgekeerd aan de medewerker.

 

Loonheffing bestaat uit verschillende onderdelen:

  •  Loonbelasting

Deze belasting is een algemene bron van inkomsten voor de overheid. Hiermee wordt onder andere onderwijs en de aanleg van wegen gefinancierd.

  •  Premie volksverzekeringen

Deze premie wordt gebruikt voor sociale voorzieningen zoals een AOW-, Anw- en een Wlz uitkering 

  •  Premie werknemersverzekeringen

Deze premie wordt gebruikt voor diverse uitkeringen. Denk hierbij aan een WW, WIA, WAO en ZW uitkering. 

  • Inkomensafhankelijke bedrage zorgverzekeringswet

Deze bijdrage wordt door de overheid gebruikt om de hoge zorgkosten voor iedereen betaalbaar te houden

 

Betalen van loonheffing

De loonheffing wordt bij elke periode betaling (in ons geval wekelijks of 4-wekelijks) ingehouden op het bruto salaris. Deze inhouding vindt periodiek plaats zodat de medewerker voorkomt dat hij/zij een flink bedrag terug moet betalen bij de jaarlijkse belastingaangifte.

 

Loonheffingskorting

Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting. Door het toepassen van deze korting hoeft de medewerker minder belasting te betalen. Als werkgever houden wij rekening met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting, deze wordt de loonheffingskorting genoemd. Door het toepassen van deze korting betaalt de medewerker minder loonheffing en krijgt hij/zij meer netto loon uitbetaald.

 

Meerdere werkgevers of een uitkeringsinstantie waarvan de medewerker geld ontvangt?

Sommige medewerker hebben meerdere werkgevers of ontvangen een uitkering naast hun baan. In dit geval is het verstandig om de loonheffingskorting bij maar één werkgever toe te passen.

Als dit bij meerdere werkgevers tegelijk toegepast zou worden ontvangt de medewerker teveel korting op de belastingen. Hierdoor loopt de medeweker het risico om achteraf een flink bedrag aan de belastingdienst terug te moeten betalen. Het advies is om de loonheffingskorting toe te passen bij de werkgever of uitkeringsinstantie waaruit het meeste geld wordt ontvangen.

 

Afdracht van loonheffing

Als werkgever betalen wij iedere periode de ingehouden loonheffing aan de Belastingdienst. Een tijdrovende klus die wij onze klanten uit handen nemen. Dit is een van de grote voordelen van payrollen bij Flexvisie. Buiten het betalen van de loonheffingen nemen wij nog veel meer zaken uit handen van de werkgever. Wilt u hier meer informatie over dan kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 053-2068350 of mailen naar info@flexvisie.nl .

 

 

 

Ik wil meer weten over

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
E-mail adres
Telefoon
Opmerking/vraag

Offerte aanvragen

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
E-mail adres
Telefoon
Opmerking/vraag

FlexVisie is NEN-4400-1, SNA (Stichting Normering Arbeid) en VCU gecertificeerd en staat hiermee garant voor kwaliteit, accuratesse, specialisme en tevredenheid van onze gewaardeerde relaties.