Pensioen opbouwen als payrollmedewerker

Pensioen opbouwen als payrollmedewerker

Denken aan later..  

Geregeld krijgen wij de vraag van onze medewerkers of zij wel pensioen opbouwen als payrollmedewerker. Veel medewerkers zijn namelijk bang dat ze pensioen gaan inleveren wanneer hun opdrachtgever besluit ze via de payroll te verlonen. Hoe zit het precies met pensioenopbouw als payrollkracht?

StiPP pensioen

De cao waar wij bij aangesloten zijn als payrollorganisatie is de NBBU-cao. Deze stelt in art. 31 lid 1 dat er een pensioenregeling is die voorziet in de opbouw van pensioen voor uitzendkrachten van 21 jaar en ouder. Er zijn twee regelingen voor de opbouw van pensioen: een Basisregeling en een Plusregeling. Welke van de twee van toepassing is hangt af van het aantal gewerkte weken.

In beide gevallen wordt het pensioen opgebouwd bij De Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). Deze pensioenregeling is verplicht voor iedereen die werkt in de branche voor personeelsdiensten, oftewel: voor alle uitzendkrachten en payrollmedewerkers.

Basisregeling

De Basisregeling gaat automatisch in wanneer:

  • een medewerker 21 jaar of ouder is;
  • minimaal 26 weken gewerkt heeft via de payrollorganisatie.

De medewerker stroomt door naar fase 2 en hier begint ook de opbouw van het Basispensioen. Er wordt maximaal 52 gewerkte weken Basispensioen opgebouwd. Vervolgens wordt er deelgenomen aan de Plusregeling.

Het Basispensioen wordt opgebouwd over elk gewerkt uur. Bij de Basisregeling betaalt de payrollorganisatie de premie. Deze premie ziet de payrollkracht niet terug op de loonstrook die ze van ons ontvangen. Er kan wel gezien worden wat de opbouw van het pensioen is via StiPP zelf. Zij sturen jaarlijks een overzicht, het Uniform Pensioenoverzicht (UPO), naar de medewerker. Nadat u het eerste UPO heeft ontvangen kunt u ook online uw gegevens inzien via www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Plusregeling

Zoals al kort aangegeven gaat de Plusregeling in nadat er 52 weken is gewerkt in fase 2. De payrollkracht gaat dan over naar fase 3.

Ook in dit geval geldt dat u pensioen opbouwt over het aantal gewerkte uren. Daarnaast is de hoogte van het pensioen afhankelijk van de hoogte van het salaris. Een verschil tussen de Basisregeling en de Plusregeling is onder andere dat, in het geval van de Plusregeling, de medewerker 1/3 deel (4%) van de premie betaalt en de werkgever 2/3 deel (8%). Dit is ook terug te zien op de loonstrook. De premie is voor iedereen gelijk, maar hoeveel pensioen er wordt opgebouwd hangt af van de leeftijd van de payrollkracht. Hoe ouder de medewerker is, des te hoger is de opbouw van het pensioenkapitaal.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de opbouw van uw pensioen of dat van uw werknemers? U kunt altijd contact met ons opnemen via telefoonnummer 053 – 2068350. Voor inhoudelijke vragen, specifiek over uw pensioen, kunt u het beste contact opnemen met het StiPP. Zij zijn bereikbaar op 030 – 2775690 op werkdagen tussen 8:00 uur en 18:00 uur. Ook op de website van het StiPP is veel informatie te vinden www.stippensioen.nl.

Ik wil meer weten over

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
E-mail adres
Telefoon
Opmerking/vraag

Offerte aanvragen

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
E-mail adres
Telefoon
Opmerking/vraag

FlexVisie is NEN-4400-1, SNA (Stichting Normering Arbeid) en VCU gecertificeerd en staat hiermee garant voor kwaliteit, accuratesse, specialisme en tevredenheid van onze gewaardeerde relaties.