FlexVisie is als NBBU-lid tot 01 juli 2016 130 weken flexibel!

FlexVisie is als NBBU-lid tot 01 juli 2016 130 weken flexibel!

Goed nieuws: FlexVisie biedt als lid van de NBBU CAO de meest flexibele oplossingen aan op het gebied van Payrolling. Zojuist is er een schrijven van de NBBU geweest waaruit blijkt dat wij als NBBU-lid tot 1 juli 2016 gebruik kunnen maken van 130 weken uitzendbeding. 

 

Positieve uitkomst na gesprekken SZW
In eerdere berichten kwam naar voren dat de medewerkers die op 01 juli 2016 onder de NBBU CAO vallen met terugwerkende kracht alsnog rekening moeten houden met het arbeidsverleden van de uitzendkracht na 78 gewerkte weken. De NBBU heeft naar aanleiding van de gevolgen van het overgangsrecht gesprekken gevoerd met SZW over de ongewenste effecten die dit met zich meebrengt voor NBBU-leden. Immers, de gevolgen waren dusdanig verstrekkend dat er van overgangsrecht eigenlijk geen sprake meer zou zijn. Wij hadden eigenlijk al vanaf nu rekening moeten houden met de 78 weken in plaats van nog ten volle gebruik te kunnen maken van 130 weken. 
Het contact met SZW heeft positieve gevolgen gehad. SZW heeft aangegeven dat het de bedoeling is het overgangsrecht als volgt in te richten: per 1 juli 2016 kan met een ‘schone lei’ verder worden doorgeteld in de fasensystematiek.

 

Wat betekent dit nu?
FlexVisie hoeft op 1 juli 2016 géén rekening te houden met het arbeidsverleden van de uitzendkracht na 78 gewerkte weken en kunnen dus tot 1 juli 2016 ten volle gebruik maken van 130 weken flexibiliteit. 
Wij zijn, en hopelijk u ook, uiteindelijk zeer verheugd over deze positieve ontwikkeling.

Ik wil meer weten over

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
E-mail adres
Telefoon
Opmerking/vraag

Offerte aanvragen

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
E-mail adres
Telefoon
Opmerking/vraag

FlexVisie is NEN-4400-1, SNA (Stichting Normering Arbeid) en VCU gecertificeerd en staat hiermee garant voor kwaliteit, accuratesse, specialisme en tevredenheid van onze gewaardeerde relaties.