Misvattingen over payroll

Misvattingen over payroll

Waar denk je aan als een vrienden of kennissen je vertellen dat ze via een payrollorganisatie betaald worden? Misschien denk je dat ze dan minder gaan verdienen, dat het veel duurder is, dat ze niet worden doorbetaald bij ziekte, dat er geen pensioen wordt opgebouwd of dat ze geen recht hebben op een vast contract.

Eigenlijk zou je moeten denken: wat geweldig dat er zoveel mensen via payroll aan de slag kunnen! Waarom? Dat wordt hieronder uitgelegd:

Een payrollmedewerker met een payrollcontract krijgt een lager salaris dan collega’s met een vast contract.

FOUT. FlexVisie is aangesloten bij de brancheorganisatie NBBU, heeft een NEN 4400-1 certificering en is geregistreerd bij de SNA (Stichting Normering Arbeid). Dit houdt in dat wij ons bewust zijn van de verantwoordelijkheden die  professioneel werkgeverschap met zich mee brengt. FlexVisie houdt zich aan de geldende regels betreffende de inlenersbeloning (en wordt hier ook geregeld op gecontroleerd). Voor alle payrollmedewerkers geldt dan ook dat wij ze uitbetalen volgens de geldende inlenersbeloning. De inlenersbeloning is er op gericht dat de payrollkracht hetzelfde salaris verdient en ook daadwerkelijk ontvangt als de overige personeelsleden van de inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren en volgens de cao van de inlener worden betaald. De volgende aspecten vallen onder de inlenersbeloning: het brutoloon, atv/adv dagen, toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren, onkostenvergoedingen, initiële loonsverhogingen en periodieken. 

De verplichtingen van FlexVisie bij een payrollcontract

Zoals hier boven ook aangegeven hebben wij zeker verplichtingen omdat we zijn aangesloten bij de NBBU. We dienen ons te houden aan de cao voor uitzendondernemingen (waar ook de inlenersbeloning in is opgenomen). Hierin staat vastgesteld dat we de nodige premies en werkgeverslasten afdragen. Als payrollkracht heb je bijvoorbeeld ook recht op vakantiegeld en vakantiedagen. Dit zit in het tarief opgenomen.

Als payrollmedewerker heb je geen recht op doorbetaling bij ziekte

FOUT. Wanneer  je als payrollmedewerker ziek wordt dan krijg je minimaal 70% ziekengeld doorbetaald. FlexVisie betaalt een aanvulling van 20% ziekengeld uit aan de medewerkers, ook dit is een verplichting vanuit de NBBU CAO. In totaal krijgt een medewerker dus 90% doorbetaald tijdens ziekte.

Als payrollmedewerker bouw je geen pensioen op

FOUT. Een payrollmedewerker bouwt zeker wel pensioen op. Dit gebeurt automatisch na een half jaar werken. Een payrollmedewerker bouwt pensioen op bij de Stichting Pensioenfondsen voor Personeelsdiensten (StiPP). Nadat je een half jaar hebt gewerkt begin je met het opbouwen van het basispensioen. Een jaar later ga je over naar het zogeheten pluspensioen. Het Basispensioen wordt betaald door FlexVisie voor de payrollkracht. Meer informatie hierover is te lezen in ons artikel van januari.

Bouw en pensioen: Wanneer de payrollmedewerker onder de BOUW cao valt, is elke payroll- en uitzendorganisatie verplicht om dit pensioen en de bijbehorende ADV dagen over te nemen. FlexVisie heeft veel medewerkers in de bouwsector op de payroll die volgens het BPF pensioen en ADV dagen opbouwen.

Bij een payrollcontract heb je geen recht op een contract voor onbepaalde tijd

FOUT. Hoe langer er wordt gewerkt op basis van een payrollcontract, des te meer rechten worden er opgebouwd (net als met een contract rechtstreeks bij de werkgever). In de praktijk beginnen payrollkrachten met een flexibel contract (fase 1 & 2). Na anderhalf jaar wordt dit een contract voor bepaalde tijd (fase 3). Na vier jaar gewerkt te hebben in fase 3 volgt er een contract voor onbepaalde tijd (fase 4).  Een payrollmedewerker blijft in de praktijk dankzij payrolling juist langer aan het werk bij een opdrachtgever dan een reguliere werknemer die, vaak al na 2 jaar, moet stoppen omdat de werkgever geen vast contract wil geven.

 flexvisie

 

Ik heb geen recht op een transitievergoeding als ik overga naar een payrollconstructie

FOUT. Na twee jaar dienstverband of in een situatie van opvolgend werkgeverschap waarbij FlexVisie het al opgebouwde werkverleden van de payrollkracht overneemt, kan de situatie ontstaan waarbij FlexVisie de medewerker een transitievergoeding verschuldigd is.

Genoeg redenen dus om te denken: Wat geweldig dat er zoveel mensen via deze constructie werkzaam zijn! De voordelen voor de ondernemer zijn dat zij echt tijd hebben om te ondernemen.

Redenen om te gaan Payrollen:

  • U wilt goed zijn voor uw medewerkers met een professionele backoffice en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
  • Voor uw medewerkers verandert er feitelijk niets, behalve dat zij kunnen terugvallen op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie;
  • U loopt geen risico’s bij ziekte en/of ontslag;
  • U creëert meer flexibiliteit in uw organisatie (Max 5,5 jaar!);
  • U wilt uw aandacht kunnen richten op uw corebusiness;
  • U wilt één contactpersoon voor al uw personeelszaken;
  • Geen (voorschot-) nota´s van pensioenverzekeringen, Arbodienst, belastingdienst, etc.;
  • Geen verzuimverzekering en Arbodienst meer;
  • Geen aangiftes van UWV-premies en loonbelasting;
  • Uw financiële administratie wordt hierdoor beperkter en veel inzichtelijker, waarmee u direct een aanzienlijke kostenbesparing kunt realiseren.

 Geen twijfel mogelijk, payroll is dé oplossing voor zowel medewerkers als werkgevers. Interesse? Bel gerust en wij komen een kop koffie drinken om te kijken wat de mogelijkheden voor u zijn op het gebied van payroll. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 053-2068350.

 

 

 

 

Ik wil meer weten over

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
E-mail adres
Telefoon
Opmerking/vraag

Offerte aanvragen

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
E-mail adres
Telefoon
Opmerking/vraag

FlexVisie is NEN-4400-1, SNA (Stichting Normering Arbeid) en VCU gecertificeerd en staat hiermee garant voor kwaliteit, accuratesse, specialisme en tevredenheid van onze gewaardeerde relaties.