Ziekte tijdens dienstverband

Ziekte tijdens dienstverband

Koorts, hoofdpijn, misselijk… helaas komt ziekte tijdens deze koude wintermaanden veel voor. De griep heerst en veel mensen komen ziek thuis te zitten. Natuurlijk geen leuke situatie maar wat betekent dit financieel voor u als payrollmedewerker?

Doorbetaling van loon

Of uw loon wordt doorbetaald tijdens ziekte is afhankelijk van uw arbeidsovereenkomst. Indien er een contractverplichting is zullen wij uiteraard aan deze verplichting voldoen. U heeft dan recht op een loondoorbetaling van 90% (in sommige uitzonderingsgevallen 100%). De NBBU-cao schrijft wel voor dat er een wachtdag geldt. Voor deze wachtdag kunt u overwegen een verlofdag op te nemen.

Langdurig ziek

Wanneer u gedurende een langere periode ziek bent zullen wij (of de opdrachtgever) regelmatig contact met u houden om te vragen hoe het met u gaat. Het is mogelijk dat u na een aantal weken een oproep krijgt voor een afspraak bij de bedrijfsarts. Bij langdurige ziekte moet er een re-integratiedossier worden opgebouwd. Hierin volgen wij de regels van de Wet verbetering poortwachter. Het re-integratietraject zal in goed overleg plaatsvinden.

Maar hoe zit dit als u een contract met uitzendbeding heeft? Er staan in dat geval geen vaste uren in uw contract.

Wij zullen als werkgever uw ziekmelding in het systeem verwerken en doorkoppelen naar het UWV. Het UWV gaat dan beoordelen of u recht heeft op een ziektewetuitkering. Zij nemen binnen enkele dagen contact met u op om de situatie te bespreken. Binnen 4 weken ontvangt u een brief over uw ziektewetuitkering. In de meeste gevallen bedraagt deze 70% van uw dagloon.

Van ons als werkgever ontvangt u, afhankelijk van uw arbeidsverleden, een aanvulling van 20% op de ziektewet-uitkering.

 Ziek melden

In alle gevallen is het belangrijk dat u zich tijdig bij ons en de opdrachtgever ziek meldt om te zorgen voor een goede afhandeling van de uren. Neem bij ziekte daarom op de 1e ziektedag voor 10.00 uur telefonisch contact met ons op.


Voordelen van payrolling bij ziekte

Wat zijn de voordelen voor u als opdrachtgever? U komt niet voor onverwachte kosten te staan wanneer de medewerker ziek is. Wij nemen de complete betaling en re-integratie van u over. U heeft hier geen omkijken meer naar.

Wilt u meer weten over payroll, vraag dan vrijblijvend een offerte aan. U kunt ons bellen op 053-2068350 of mailen naar info@flexvisie.nl.  

Ik wil meer weten over

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
E-mail adres
Telefoon
Opmerking/vraag

Offerte aanvragen

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
E-mail adres
Telefoon
Opmerking/vraag

FlexVisie is NEN-4400-1, SNA (Stichting Normering Arbeid) en VCU gecertificeerd en staat hiermee garant voor kwaliteit, accuratesse, specialisme en tevredenheid van onze gewaardeerde relaties.