Aanpak discriminatie door de NBBU

Aanpak discriminatie door de NBBU

Het is u vast niet ontgaan de laatste tijd. Discriminatie komt geregeld voor tussen opdrachtgevers en uitzendondernemingen. De NBBU heeft hun gelijkheidsbeleid daarom vernieuwd. Hun doel? Voorkomen dat uitzendbureaus ingaan op discriminerende verzoeken die gesteld worden door opdrachtgevers.

Hoe is het nu geregeld?

De NBBU richt zich tot op heden met name op het voorlichten, ontwikkelen en aanbieden van producten en trainingen. Dit blijft de NBBU uiteraard doen, maar er worden meer middelen ingezet om discriminatie tegen te gaan. Er is geconstateerd dat veel ondernemingen en directies denken dat het personeel in hun organisatie wel weet hoe zij moeten omgaan met discriminatie. Helaas is het tegendeel vaak waar, blijkt uit de mening van medewerkers zelf.

Toetsen op naleving

Het NBBU eist een bedrijfsvoering waarbij gelijkheid het uitgangspunt is. Dit wordt ook gecontroleerd door middel van een externe onafhankelijke controleur. Wanneer de NBBU nu een cao-audit uitvoert zal daaraan de eis worden toegevoegd dat de onderneming een gelijkheidsbeleid heeft ingevoerd. Verder gaat de NBBU door middel van ‘mystery calls’ steekproefsgewijs na hoe er wordt gereageerd op bepaalde verzoeken door de onderneming.

Score

Wordt er onvoldoende gescoord op de cao-audit of mystery call? Dan komt de onderneming in een verbetertraject terecht. Dit houdt in dat door de NBBU wordt vastgesteld of de onderneming zelf tekort is geschoten in het beleid of dat het probleem bij de desbetreffende medewerker ligt die is ingegaan op een discriminerend verzoek. Zo kan een medewerker onvoldoende over gespreksvaardigheid of kennis beschikken, of weet hij of zij niet waarop gelet moet worden bij een discriminerend verzoek. In ieder geval zullen er passende maatregelen getroffen moeten worden om dit een volgende keer te voorkomen, op medewerkersniveau of beleidsniveau.

Naming & Shaming

In de media en uit andere hoeken wordt gevraagd om ‘naming & shaming’. Oftewel: het letterlijk noemen van de organisaties waarbij het soms misloopt op discriminatie. De NBBU is hier geen voorstander van. Zij is van mening dat dit niet de oplossing van het probleem is.

Meer informatie over de aanpak van discriminatie of tips over hoe om te gaan met discriminerende verzoeken is te vinden op de website van de NBBU: www.nbbu.nl.

FlexVisie en de NBBU

FlexVisie is aangesloten bij de NBBU en wij zijn blij dat discriminatie zo serieus wordt genomen!
Wilt u meer informatie over payrollen bij FlexVisie, dan kunt u contact met ons opnemen op 053-2068350. Wij zijn ook per mail bereikbaar op info@flexvisie.nl.

 

 

Ik wil meer weten over

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
E-mail adres
Telefoon
Opmerking/vraag

Offerte aanvragen

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
E-mail adres
Telefoon
Opmerking/vraag

FlexVisie is NEN-4400-1, SNA (Stichting Normering Arbeid) en VCU gecertificeerd en staat hiermee garant voor kwaliteit, accuratesse, specialisme en tevredenheid van onze gewaardeerde relaties.